Copy@right

Những bài viết trên blog các nhân của mình đều do mình tự viết hoặc dịch ra từ tài liệu nước ngoài. Mong các bạn khi sử dụng lại bài viết của mình trong các tài liệu của các bạn thì ghi rõ tác giả và địa chỉ của website này. Và mong các bạn khi sử dụng lại, trích ra làm ghi chú thì giữ nguyên nội dung.

Chân thành cảm ơn các bạn!

Lê Mạnh Cường.

Advertisements
Be the first to start a conversation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: