Nếu không còn dự án outsource

Posted on November 14, 2008

0


Thử nghĩ đến một ngày không còn các dự án outsource nữa, FPT Software, Quang Trung park, TMA đóng cửa, hàng chục ngìn lập trình viên thất nghiệp

Advertisements