Lỗi khi copy máy ảo của VMWare server trên Ubuntu server

Posted on January 21, 2008

0


Hôm nay mình ngồi copy mấy cái máy ảo của VMWare từ một máy Ubuntu server này sang một Ubuntu Server khác thì khi khởi động máy ảo đó lên không vào được mạng nữa, lúc trước nó có tên là eth0.

Thử khởi động lại card mạng:

sudo /etc/init.d/networking restart

thì nó báo lỗi không có thiết bị: no such device

Mình phải dùng lệnh sau:

ifconfig -a

Thì thấy bây giờ có một cái card mạng khác tên là eth1

Thế là mình phải cấu hình lại file /etc/network/interfaces :

sudo nano /etc/network/interfaces

và chuyển tất cả eth0 thành eth1 sau đó khởi động lại mạng:

sudo /etc/init.d/networking restart

Phù, bây giờ thì nó chạy ngon rồi!

Advertisements