Cài đặt phần mềm download cho Ubuntu (download manager).

Posted on January 15, 2008

2


Sau khi đã cài và dùng thử một số chương trình download manager dành cho linux cả dòng lệnh và giao diện như gwget, curl, d4x,wget mình đều thấy không được tiện và không nhanh hơn cho lắm. Sau đó mình thử dùng downthemall là một addon dành cho Firefox thì thấy tiện hơn và nhanh hơn (hỗ trợ chỉnh số luồng cần download, resume).

Download tại: https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/201

Hỗ trợ firefox từ 1.5 đến 3.0 beta.

Advertisements