Đặc điểm của Struts 2

Posted on November 5, 2007

2


 • Giai đoạn phát triển
  • Set up dự án dễ dàng: có thể bắt đầu bằng cách import dự án mẫu trong gói download (file blank.war) vào Eclipse.
  • Nâng cao thiết kế bằng việc tách rời code tầng action của Struts và giao diện.
  • Cos thêm nhiều tag lib nâng cao.
  • Một vài cái vớ vẩn như: Checkbox thông minh tự biết trạng thái của nó, nút Cancel đi đến action xác định.
  • Hỗ trợ Ajax: các tag hỗ trợ ajax, tích hợp một ài ajax framework.
  • Tích hợp tốt với Spring: nói ngược lại là Spring hỗ trợ nó OK mới đúng(search appfuse để tham khảo việc tích hợp).
  • Hỗ trợ việc hiển thị bằng JasperReport, JFreeChart…
  • Vứt bỏ ActionForm và thay vào đó là dùng Beanđơn thuần.
  • Action cũng có thể dùng Java Bean, không cần extends hay implements.
 • Triển khai
  • cơ chế plugin cho phép mở rộng framework dễ dàng.
  • Tích hợp profiling (chưa rõ thế nào)
  • Report lỗi (cũng chưa rõ).
 • Bảo trì!
  • Toàn POJO nên tất nhiên dễ test.
  • Lập trình bằng Exceptio nghĩa là có nhiều thứ default dùng được luôn.
  • Tích hợp debug không biết giống Jboss Seam không.
Advertisements
Posted in: Java, Kỹ thuật