Cài đặt Ubuntu Server 6.06

Posted on June 19, 2007

3


Bạn cho đĩa Ubuntu server 6.06 vào ổ đĩa rồi khởi động, màn hình sau sẽ hiện lên, bạn chọn Install to the hard disk:

Sau đó bạn chọn ngôn ngữ là tiếng Anh, nhớ đừng chọn tiếng Việt vì sau khi cài chúng ta sử dụng ở chế độ không đồ họa nên tiếng Việt hiển thị sẽ bị lỗi:

Đến phần chọn quốc gia bạn vào other và chọn Việt Nam để đảm bảo đồng hồ hệ thống sẽ được đặt đúng giờ Việt Nam:

Bạn chọn bàn phím mặc định tiếng Anh nếu sử dụng bàn phím bình thường:

Sau đó bạn nhập vào tên máy, tên không nên có dấu cách hoặc ký tự đặc biệt:

Nếu cài mới từ đầu bạn có thể chọn Erase entire disk hoặc Erase entire disk and use LVM (dùng LVM để quản lý đĩa và các phần vùng), nếu khôn bạn chọn Manually edit để tự phân vùng và mount partition:

Sau đó chọn Yes để xác nhận phân vùng ổ đĩa:

Chọn Yes để cập nhật đồng hồ hệ thống tương ứng với quốc gia đã chọn ở phần trước:

Sau đó bạn nhập thông tin về người dùng đầu tiên của hệ thống, tên đầy đủ, tên đăng nhập và mật khẩu:

Gõ lại mật khẩu vừa chọn:

Và chờ trong lúc hệ thống cài đặt

Cuối cùng hệ thống sẽ hỏi bạn khởi đồng lại máy và lấy đĩa Ubuntu ra khỏi ổ đĩa:

Sau khi cài đặt và khởi động lại các bạn sẽ hoàn toàn không thấy giao diện đồ họa đâu cả mà chỉ có giao diện dòng lệnh, nó làm cho hệ thống này hoạt động hiệu quả hơn vì không phải xử lý những ứng dụng đồ họa.

Advertisements