Cài thêm ổ cứng cho Ubuntu

Posted on June 7, 2007

0


Để cài đặt thêm ổ cứng cho Ubuntu. Đầu tiên bạn thực hiện câu lệnh:

sudo fdisk

Bạn sẽ thấy tất cả các ổ cứng, ổ cdrom, ổ đĩa mềm của bạn được liệt kê ra ở đây, bạn nhớ danh sách này lại để khi có thêm ổ cứng chúng ta sẽ dễ dàng biết được chúng tên là gì. Sau đó bạn tắt máy, gắn ổ cứng mới vào và bật máy lên.

Bây giờ chúng ta lại sử dụng lệnh

sudo fdisk

Nếu hệ thống nhận diện được ổ cứng mới, sẽ có thêm một ổ cứng mới trong danh sách. Hoặc bạn có thể dùng câu lệnh sau:

dmesg | less

Thông thường ổ cứng IDE thứ 2 cắm vào sẽ là /dev/hdb, ổ cứng SCSI thứ 2 gắn vào sẽ là /dev/sdb. Ở đây ở của mình là sdb.  Sau đó bạn tạo partition cho ổ mới này sử dụng fdisk:

sudo fdisk /dev/sdb

Sau đó bạn có thể ấn m để xem chi tiết các câu lệnh của fdisk. Dùng w để ghi lại và thoát ra khỏi fdisk. Thứ tự tạo một partition mới trên một ổ cứng chưa có partition nào như sau:

1. chọn n sau đó chọn p và nhập vào 1 cho partition đầu tiên.

2. Nếu bạn cho sử dụng toàn bộ ổ cứng cho một partition thì chọn cylinder đầu tiên là 1 và cylinder cuối cùng bằng với cylinder cuối cùng của ổ cứng.

Sau khi chọn w để ghi lại và thoát ra khỏi fdisk chúng ta sẽ phải xác định định dạng file cho partition mới này. Thông thường nhất là dùng ext3:

mkfs -t ext3 /dev/sdb1

Bây giờ ta đã có một partition mới là /dev/sdb1 với định dạng ext3.Để ghiđược vào partition này ta sẽ phải mount nó vào một đường dẫn nào đó trong hệ thống file, chẳng hạn như tôi mount nó vào với đường dẫn /setup như sau:

sudo mount -t ext3 /dev/sdb1 /setup

Từ bây giờ nếu bạn ghi file vào /setup cũng có nghĩa là bạn ghi file vào partition /dev/sdb1.

Để tự động mount khi khởi động máy bạn ghi thêm vào file /etc/fstab

sudo vim /etc/fstab

Sau đó thêm dòng:

/dev/sdb1   /setup    ext3    defaults    1    1

Chúc các bạn thành công!

Advertisements