Tương lai của ứng dụng máy tính ở đâu?

Posted on June 4, 2007

0


Trong 3 năm trở lại đây chúng ta có thể thấy được sự lên ngôi của các ứng dụng trên nền web với sự ra đời của web 2.0. Người ta càng ngày càng muốn làm ra các ứng dụng web có tương tác giống với ứng dụng trên desktop hơn, rồi cố gắng tích hợp các dịch vụ web khác nhau lại. Các ứng dụng desktop cũng càng ngày càng có xu hướng web hóa như Google desktop là một ví dụ, hoặc rất nhiều ứng dụng chỉ có cái Frame dùng để Render HTML còn lại UI bên trong thì cũng được xây dựng theo kiểu giao diện web.

Cùng với đó là sự ra đời của hàng loạt các engine đi kèm với trình duyệt như Flash, Plex, Applet, Silverlight bởi vì đơn giản  là thiết kế của HTML và Javascript đã quá lạc hậu và không đáp ứng được nhu cầu của người sử dụng cũng như lập trình viên. Vậy những ứng dụng Flash, applet, Silverlight có thể gọi là ứng dụng web được không? Nếu người ta xây dựng một ứng dụng Flash có tính năng tương đương với Photoshop chẳng hạn thì ta phải gọi nó là gì đây, thin hay thick client?

Còn đối với mình, mình ủng hộ xu hướng lai: ứng dụng desktop sử dụng UI của HTML và có web server embeded, như vậy sau này thích triển khai theo kiểu chạy trên desktop hay triển khai trên server đều được, tiện cả đôi đường.

Mọi người có thể xem tranh luận về vấn đề này ở: Can you see the future? 

Advertisements