Tải thêm phần mềm cho Ubuntu Dapper Drake 6.06 bản chạy trên server (Thêm respository)

Posted on June 1, 2007

2


Respository giống như một cái kho phần mềm ở trên mạng, khi bạn cần cài đặt phần mềm gì bạn có thể tìm kiếm ở trên đó sau đó download về máy và cài đặt, ở trên này cũng chứa những bản cập nhật cũng như vá lỗi cho các phiên bản của Ubuntu, tất nhiên là để thuận tiện cho quá trình sử dụng thì Ubuntu đã có sẵn một ứng dụng để tìm kiếm, download phần mềm và tự động cài đặt đó là lệnh apt-get hoặc sử dụng ứng dụng có giao diện đồ họa là Synaptic. Tất nhiên là nguyên kho chứa của Ubuntu cung cấp cho ta thì không đủ hết phần mềm được nên ta sẽ phải thêm vào trong hệ thống của chúng ta kho chứa mới để cài đặt được nhiều phần mềm hơn. Có một kho chứa có nhiều phần mềm cần thiết cho các bạn sử dụng Ubuntu trong những công việc hàng ngày đó là Medibuntu.

Đầu tiên bạn mở file /etc/apt/sources.list ra bằng lệnh

sudo vim /etc/apt/sources.list hoặc sudo gedit /etc/apt/sources.list

Sau đó sửa lại nội dung file thành như sau

## Add comments (##) in front of any line to remove it from being checked.   
## Use the following sources.list at your own risk.  

deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu dapper main restricted universe multiverse
deb-src http://archive.ubuntu.com/ubuntu dapper main restricted universe multiverse

## MAJOR BUG FIX UPDATES produced after the final release
deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu dapper-updates main restricted universe multiverse
deb-src http://archive.ubuntu.com/ubuntu dapper-updates main restricted universe multiverse

## UBUNTU SECURITY UPDATES
deb http://security.ubuntu.com/ubuntu dapper-security main restricted universe multiverse
deb-src http://security.ubuntu.com/ubuntu dapper-security main restricted universe multiverse

## BACKPORTS REPOSITORY (Unsupported.  May contain illegal packages.  Use at own risk.)
deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu dapper-backports main restricted universe multiverse
deb-src http://archive.ubuntu.com/ubuntu dapper-backports main restricted universe multiverse

## PLF REPOSITORY (Unsupported.  May contain illegal packages.  Use at own risk.)
deb http://packages.medibuntu.org/ dapper free non-free

## CANONICAL COMMERCIAL REPOSITORY (Hosted on Canonical servers, not Ubuntu
## servers. RealPlayer10, Opera and more to come.) 
deb http://archive.canonical.com/ubuntu dapper-commercial main

Để cập nhật lại apt-get bạn dùng lần lượt các lệnh sau:

wget -q http://packages.medibuntu.org/medibuntu-key.gpg -O- | sudo apt-key add –

sudo apt-get update.

Hẹn gặp lại các bạn ở các bài việt sau, tôi sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt các phần mềm phổ biến từ kho chứa phần mềm mà chúng ta mới thêm vào này.

Advertisements