Cài đặt Pidgin để thay cho Gaim trên Ubutnu Feisty.

Posted on June 1, 2007

1


Khi bạn cài đặt Ubuntu 7 xong thì chương trình chat mặc định sẽ là Gaim 2.0 Beta 6. Nhưng phiên bản mới nhất hiện thời của Gaim đã được đổi tên thành Pidgin chạy ổn định hơn với khá nhiều plugin hỗ trợ.

Để download Pidgin về máy bạn chúng ta chạy lệnh sau trong Terminal:

 

wget http://download.ubuntu.pl/_Feisty_Fawn/pidgin/pidgin_2.0.0-1_i386.deb

 

Sau đó chúng ta cài đặt sử dụng câu lệnh sau:

 

sudo dpkg -i pidgin_2.0.0-1_i386.deb

 

Tất nhiên còn phải cài đặt thêm các plugin để Pidgin của chúng ta hỗ trợ nhiều tính năng hơn, sau đây là danh sách plugin:

1. Album

2. Auto Accept

3. Auto-rejoin

4. Auto Reply

5. awaynotify

6. Bash.org

7. Buddy Icon Tools

8. Buddy List Options

9. Buddy Note

10. buddytime

11. chronic

12. convcolors

13. Dice

14. DiffTopic

15. Magic 8 Ball

16. Flip

17. gRIM

18. Group Message

19. Hide Conversation

20. IRC Helper

21. Irssi Features

22. Last Seen

23. List Handler

24. Marker Line

25. My Status Box

26. napster

27. New Line

28. Nick Said

29. Offline Message

30. Old Logger

31. Plonkers

32. Schedule

33. Separate and Tab

34. Show Offline

35. Sim Fix

36. Slash Exec

37. SSL Info

38. Stocker

39. Switch Spell

40. Talk Filters

41. XMMS Remote

42. XChat-Chats

 

Rất hay là tất cả những plugin này đã được tập hợp lại thành một gói Plugin-pack, bạn có thể download về bằng lệnh:

 

wget http://www.kalpiknigam.com/blog/uploads/purple-plugin-pack_1.0-1_i386.deb

 

Sau đó cài đặt:

 

sudo dpkg -i purple-plugin-pack_1.0-1_i386.deb

 

Chúc các bạn “vui vẻ” với Pidgin và có thể quên Yahoo Messnger trên Windows đi. Tất nhiên nếu không muôn cài đặt mà dùng luôn trên web bạn có hai sự lựa chọn khá hay là meebo.comyahoo web messenger 

Advertisements