Cài đặt chương trình xem phim, nghe nhạc VLC trên Ubuntu

Posted on June 1, 2007

8


Trước hết bạn phải thêm respository theo hướng dẫn sau: Thêm respository cho Ubuntu

VLC là một chương trình Multimedia player (chơi nhạc, xem phim… ) khá phổ biến, nó có thể chạy trên hầu hết các hệ điều hành thông dụng hiện nay như Linux, Windows, Mac.

vlc

Bạn lần lượt chạy các câu lệnh sau đây trong Terminal :

sudo aptitude install vlc vlc-plugin-*

sudo aptitude install avahi-daemon

sudo aptitude install avahi-utils

Để cài plugin cho phép VLC chơi nhạc trong Firefox bạn chạy thêm dòng lệnh sau:

sudo aptitude install mozilla-plugin-vlc

Sau đó bạn có thể vào

Applications -> Sound and Video -> VLC Media Player để chạy VLC.

Advertisements