Bật nhanh gnome-terminal từ context menu của Nautilus trong Ubuntu.

Posted on May 30, 2007

2


Người sử dụng Linux thường có thói quen sử dụng terminal(một cửa sổ đen xì cho phép chúng ta nhập lệnh vào giống như DOS), vì sử dụng dòng lệnh thường nhanh hơn và có một số lệnh không chạy bằng giao diện (GUI) được.

Để mở terminal bạn có thể nhấn vào Applications ở thanh panel phía trên màn hình rồi chọn Accessories> Terminal. Cánh nữa là ấn Alt+F2 sau đó gõ vào gnome-terminal và ấn enter. Tuy nhiên có một cách tiện hơn hẳn hai cách trên đó là bật ngay tại thư mục hiện thời của Nautilus. Bạn có thể thực hiện bằng cách cài đặt nautilus-open-terminal như sau:

Mở cửa sổ Terminal và gõ vào sudo apt-get install nautilus-open-terminal .

Sau đó bạn mở một thư mục bất kỳ lên và nháy chuột phải vào sẽ thấy trong context menu có thêm một mục là Open in terminal như hình sau:

openinterminal.jpg

Advertisements