Chơi nhạc MP3 với Ubuntu

Posted on May 29, 2007

3


Một trong những vấn đề khá “vớ vẩn” của Linux bao gồm cả Ubuntu là khả năng hỗ trợ multimedia kém. Bạn không thể chạy được file MP3 sau khi cài đặt hệ điều hành Ubuntu. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt thêm các gói cho Ubuntu để có thể chạy được file nhạc MP3.
Đầu tiên bạn bật cửa sổ terminal lên (có thể dùng Alt+F2 sau đó gõ vào gnome-terminal). Trong cửa sổ này bạn gõ vào dòng lệnh:

sudo gedit /etc/apt/sources.list

Sau đó bạn tìm những dùng bắt đầu bằng ##deb và bỏ comment # của những dòng đấy đi. Bạn save file đó lại và gõ lần lượt những dòng lệnh sau vào cửa sổ terminal:

sudo apt-get update
sudo apt-get install gstreamer0.8-plugins
sudo apt-get install gstreamer0.8-lame
sudo apt-get install gstreamer0.8-ffmpeg
sudo apt-get install w32codecs
sudo apt-get install libdivx4linux
sudo apt-get install lame
sudo apt-get install sox
sudo apt-get install ffmpeg
sudo apt-get install mjpegtools
sudo apt-get install vorbis-tools
gst-register-0.8

Từ bây giờ các bạn có thể mở file MP3 bằng Rythmbox theo hai cách, nháy chuột phải vào file MP3 và Open with sau đó chọn Rythmbox hoặc chọn Applications ở phía trên màn hình mở Sound & Video -> Rythmbox sau đó chọn Music – > Import file. Công việc cuối cùng là mở to cái loa lên and play!

Advertisements