Cài đặt IE trên Linux (Ubuntu)

Posted on May 28, 2007

0


Có lẽ nhiều bạn sẽ thắc mắc là sao không sử dụng Firefox, Firefox vừa bảo mật mà còn dễ thay đổi giao diện và tính năng bằng cách cài thêm add-on. Vì đơn giản một điều mình cài IE để test ứng dụng web chứ không phải để dùng. Tất nhiên là trên Linux bây giờ thì chưa thể cài IE7 được mà phải chịu khó sử dụng IE6 hoặc cũ hơn.

Chúng ta sẽ sử dụng gói cài đặt IEs4Linux để đơn giản quá trình cài. Bạn sử dụng dòng lệnh:

 

sudo gedit /etc/apt/sources.list

 

Để mở file sources.list sau đó đưa thêm 2 dòng sau vào cuối file

 

deb http://vn.archive.ubuntu.com/ubuntu feisty universe
deb http://wine.budgetdedicated.com/apt edgy main

 

Sau đó chạy 2 dòng lệnh sau để cài wine(cho phép chạy một vài chương trình Windows trên Linux) :

 

sudo apt-get update

 

sudo apt-get install wine cabextract

 

Sau đó bạn chạy lần lượt các câu lệnh sau để tải về IEs4Linux:

 

cd ~

wget http://www.tatanka.com.br/ies4linux/downloads/ies4linux-latest.tar.gz

tar zxvf ies4linux-latest.tar.gz

cd ies4linux-*

./ies4linux

 

Bạn sẽ phải nhập một vài thông tin để cài đặt, ở đây tôi chọn cài IE6 tiếng Anh với Flash 9:

Welcome, falko! I’m IEs4Linux.

I can install IE 6, 5.5 and 5.0 for you easily and quickly.

You are just four ‘enter’s away from your IEs.

I’ll ask you some questions now. Just answer y or n (default answer is the bold one)

IE 6 will be installed automatically.

Do you want to install IE 5.5 SP2 too? [ y / n ] <– n

And do you want to install IE 5.01 SP2? [ y / n ] <– n

IEs can be installed using one of the following locales:

EN-US PT-BR DE FR ES IT NL SV JA KO NO

DA CN TW FI PL HU AR HE CS PT RU EL TR

Default is EN-US. Hit enter to keep it or choose a different one: <– [Specify your preferred locale or hit ENTER to use EN-US.]

By default, I will install everything at /home/falko/.ies4linux

I will also install Flash 9 plugin and create Desktop shortcuts.

Is that ok for you? (To configure advanced options type n) [ y / n ] <– y

 

Sau đó bạn đợi một lúc để chương trình download file về và cài đặt. Sau khi cài đặt bạn sẽ thấy có biểu tượng IE trên màn hình và có thể sử dụng được luôn.

 

Relax!

Advertisements
Posted in: Linux