Hướng dẫn cài đặt và cấu hình chia sẻ file với Windows (Samba) trên Ubuntu server 6.0.6

Posted on May 25, 2007

6


 

Mình có một server IBM xSeries 226 chạy Ubuntu 6.0.6 bản server, ngày trước để share file từ máy này mình dùng FTP nhưng thấy nó bất tiện với mọi người quá nên cài Samba để share file như windows.

Đầu tiên là cài đặt Samba, từ console gõ:

 

sudo apt-get install samba

 

Sau đó nhập vào password và ngồi chờ vài giây để hệ thống kết thúc cài đặt (chú ý là máy của bạn phải có nối mạng để tải file từ respo của ubuntu về).

Sau đó bạn sử file cấu hình của samba

 

sudo vim /etc/samba/smb.conf và nhập vào thông tin sau

 

[global]

workgroup = WORKGROUP

netbios name = UBUNTU_SERVER

security = SHARE

auth methods = guest

domain master = No

wins support = Yes

 

[share1]

comment = mi home

path = /setup

read only = No

guest ok = Yes

 

workgroup: tên của workgroup hoặc domain trong mạng LAN của bạn.

netbios name: tên server share file của bạn.

read only: có cho phép ghi file không.

guest ok: có cho phép người dùng guest (không cần mật khẩu) đăng nhập không.

 

Ở đây tôi cấu hình để share thư mục /setup, nếu máy bạn chưa có thư mục này thì tạo nó bằng cách:

sudo mkdir /setup

Và khởi động lại samba:

sudo /etc/init.d/samba restart

Trong trường hợp muốn quản trị samba bằng giao diện trên nền web bạn phải cài thêm một vài gói phần mềm bằng lệnh sau:

sudo apt-get install swat netkit-inetd tcpd

Nếu chưa cài đặt mật khẩu cho tài khoản root bạn sử dụng dòng lệnh sau:

sudo passwd root

Và nhập khẩu vào mật khẩu mới cho root

Sau đó bạn mở trình duyệt ra và gõ vào URL sau http://localhost:901/ và nhập vào username: root và mật khẩu vừa cài đặt cho root.

Chúc các bạn cài đặt thành công!

Advertisements