Yet another web messenger (Yahoo! Messenger for the web!)

Posted on May 3, 2007

0


http://webmessenger.yahoo.com/ 

Phiên bản tin nhắn nhanh mới của Yahoo cho phép người sử dụng không cần tải phần mềm tán gẫu về máy tính mà có thể chat theo tab trực tiếp trên cửa sổ browser.

Advertisements