Java Business Integration (JBI)

Posted on May 2, 2007

1


JBI(java business intergration) là một chuẩn của java được xây dựng để giải quyết các vấn đề của EAI(Kiến trúc tích hợp nghiệp vụ) và B2B dựa vào mô hình và các khái niệm đã được đưa ra bởi kiến trúc hướng dịch vụ SOA. Phiên bản đặc tả hiện tại của JBI là JSR 208 1.0. Hiện tại trên thị trường đã có cả những sản phẩm ESB thương mại cũng như mã nguồn mở thi hành đặc tả này như là chuẩn của mô hinhg tích hợp.

 

Kiến trúc dựa trên Mediator pattern

JBI định nghĩa một kiến trúc dựa trên việc việc sử dụng các services như là các plugin có thể cắm và chạy vào môi trường thực thi của JBI. JBI cung cấp định nghĩa interface cho các thành phần muốn giao tiếp được với môi trường thực thi của đó. Do đó các service muốn được sử dụng bởi JBI phải thi hành interface này để JBI có thể trao đổi message được với nó. Môi trường thực thi JBI sẽ hoạt động như là một người môi giới cho phép các service giao tiếp với nhau.

 

Môi trường thực thi JBI bao gồm các thành phần chính sau chạy trên cùng một máy ảo Java:

 • Component Framework: cho phép triển khai các thành phần khác nhau lên môi trường thực thi JBI.
 • Normalized Message Router: Cho phép các services có thể trao đổi message được với nhau.
 • Management framework: dựa trên JMX cho phép theo dõi và quản lý các thành phần được triển khai trên môi trường thực thi của JBI.

Component Model

JBI định nghĩa hai loại component trong môi trường thực thi của JBI:

 • Service Engine Coponents (SEs): những component này có trách nhiệm thi hành logic nghiệp vụ và các dịch vụ khác. Các SE component bản thân chúng sử dụng các công nghệ và khái niệm thiết kế khác nhau. Các SE Component này có thể chỉ là dạng đơn giản như chuyển đổi dữ liệu đến phức tạp hơn như WS-BPEL
 • Binding Components (BCs): thường được sử dụng để cung cấp ở mức chuyển đổi cho phép những dịch vụ giao tiếp với nhau. BC có thể thuộc về một trong các loại dưới đây
  • Cho phép giao tiếp từ xa với các hệ thống ngoài sử dụng các giao thức giao tiếp chuẩn.
  • Cho phép gọi ở mức máy ảo đối với hai dịch vụ cùng được cài đặt trên cùng một máy ảo.
  • Cho phép giao tiếp với các dịch vụ sử dụng WS-I

Một khía cạnh chính của JBI là việc giảm liên kết giữa thành phần SE và BC như vậy business logic sẽ được tách biệt ra với nền tảng chi tiết được sử dụng để gọi và cung cấp dịch vụ. Nó làm cho kiến trúc linh hoạt và dễ mở rộng hơn. Cả các thành phần SE và BC trong JBI đều có thể cung cấp và khai thác dịch vụ.

Các các thành phần BC và SE sử dụng các interface được định nghĩa trước bởi JBI để trao đổi với môi trường thực thi JBI.

 

Advertisements