Laptop mới của tôi!

Posted on March 9, 2007

1


Exellent!

DV 2130us, tôi chưa bao giờ dùng máy nào mà lại cảm thấy hài lòng như dùng chiếc mày này, từ cân nặng, thiết kế, cho đến tính năng.

Advertisements