Nghỉ tết!

Posted on February 12, 2007

1


Hôm nay là ngày làm việc cuối cùng, ngày mai là mình được nghỉ tết, ngày mai có thể bắt đầu đi mua sắm và dọn dẹp nhà cửa. Dù là một kẻ, theo đánh giá là khá tham công tiếc việc và lấy việc cắm đầu vào máy tính viết code là một trong những thú vui giải trí! nhưng mình vẫn phải công nhận là cũng khá vui khi được nghỉ tết :d.

Mà mình cũng đã có kế hoạch làm việc sau tết rồi. Mình sẽ tạm gác lại những thứ mà mình thích nghiên cứu như SOA, Enterprise Architecture, RAC, Grid… đủ thứ hầm bà lằng để tập trung vào luyện thi các chứng chỉ của Sun và sau đó là Oracle. Có câu “Dục tốc bất đạt”, mình tính nếu muốn luyện xong hết 4 chứng chỉ Java sau:

Sun Certified Java Associate (SCJA)
Sun Certified Java Programmer (SCJP)
Sun Certified Java Developer (SCJD)
Sun Certified Enterprise Architect (SCEA)

Và sau đó luyện xong chứng chỉ quản trị CSDL của Oracle thì cần tất cả khoảng 2 năm.

Advertisements