Remote Enterprise Linux 4 with VNC

Posted on February 6, 2007

2


Bài viết này được thực hiện trên Oracle Enterprise Linux 4 do đó có thể dùng trên Redhat Enterprise Linux (RHEL).

Trên máy server:

Đầu tiên bạn phải cài vncserver (phải có quyền root): Vào Applications/System Setings/Add/Remove Applications sẽ hiện lên cửa sổ cài đặt ứng dụng, bạn chọn detail của X Windows System và chọn vncserver. Sau đó ấn Apply để cài đặt.

Sau đó mở cửa sổ terminal và gõ vào vncserver :1 -name remotename (bạn có thể thay 1 bằng 1 số bất kỳ và remotename bằng tên bạn muốn). Hệ thống sẽ hỏi bạn password để có thể remote được vào vncserver, bạn nhập vào.

Muốn vncserver tự động chạy mỗi khi khởi động bạn có thể chỉnh sửa file /etc/sysconfigs/vncservers và làm theo hướng dẫn trong file đó.

Mặc định khi remote sẽ không bật X Windows, bạn có thể sửa lại để có thể sử dụng X Window khi remote bằng cách sử file ~/.vnc./xstartup và bỏ comment khỏi 2 dòng:

# unset SESSION_MANAGER

# exec /etc/X11/xinit/xinittrc

Trên máy client:

Bạn phải cài vnc client, có nhiều phần mềm vnc client realVNC, UltraVNC (Windows) và tightvnc. Bạn có thể download tightVNC về và chạy ngay mà không cần cấu hình. Để đăng nhập vào máy đang chạy vncserver bạn nhập vào <ip của máy chạy vncserver>:1, sau đó nhập mật khẩu mà bạn gõ vào lúc cài vncserver.

Advertisements