Sách hay về Design Pattern

Posted on December 22, 2006

19


Hôm nay mình kiếm được quyển Design.Patterns.For.Dummies, vẫn chỉ là những pattern cũ trong 23 core pattern những cách giải thích và trình bày của quyển sách này thật đáng ngạc nhiên: “Vô cùng đơn giản và trong sáng”. Các quyển sách trước thường liệt kê dang sách các pattern ra rồi giải thích chi tiết, còn quyển sách này rất khác, nó thích hợp cho những người mới học và những người cần dậy người khác về pattern. Các khái niệm, định nghĩa được chỉ ra rõ ràng với biểu đồ minh hoạ.

Nếu bạn muốn học về pattern thì quyển sách này có là thích hợp nhất, sau khi đọc quyển sách này tôi quyết định sẽ viết các bài về pattern của mình theo hướng khác, dựa trên các ý tưởng của quyển sách, đi từ đơn giản đến phức tạp, từ khái niệm đến chi tiết.

Advertisements
Posted in: Design Patterns