Fedora 6 update error!

Posted on November 25, 2006

0


Sử dụng trình update mặc định của Fedora 6 thì bị lỗi thiếu thư viện: libedataserver.so.7 gì đó.

Để tránh lỗi này đơn giản nhất là không update gaim, evolution, gnome-panel, gnome-panel.devel.

Advertisements
Posted in: Linux