Total Commander for Linux

Posted on November 6, 2006

1


Nếu bạn là lập trình viên Java thì một công cụ như Total Commander sẽ rất có ích cho bạn. Nhưng Total Commander lại chỉ có phiên bản cho Windows, còn trên Linux có khác nhiều file commander thay thế cho total như MC, Tux, Krusader. Tuy nhiên cái mà tôi thích nhất là Gnome-Commander, nó đơn giản, dễ dùng và thích hợp khi bạn dùng nhiều đến console.

Bạn có thể download tại đây : http://gcmd.iskip.host247.pl/gcmd_1.2.1/fc5/gnome-commander-1.2.1-1.i386.rpm

Advertisements