Chuyên gia 8X không có bằng ĐH

Posted on September 4, 2006

0


Lê Mạnh Cường (đứng) và đồng nghiệp.

http://tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=159846&ChannelID=7 

http://www10.dantri.com.vn/nhipsongtre/2006/9/139073.vip 

Advertisements