Lại mưa kìa, chán quá cơ!

Posted on May 8, 2006

1


Thế này thì có chán không cơ chứ, cả tối hôm qua đã mưa rồi, chiều hôm nay lại mưa tiếp. Mưa gì mà lắm thế không biết nữa. Sáng đi có thèm mang áo mưa đâu, kiểu này làm sao về nhà được, hu hu …

Advertisements