FSOFT – The last day!

Posted on April 27, 2006

1


Sáng nay được thư ký nhóm gửi cho hai văn bản mẫu để làm thủ tục nghỉ việc ở fsoft. Mình mới làm việc được ở đây 50 ngày. 50 ngày ngắn ngủi nhưng cũng đã có đủ thời gian để quen với mọi người trong nhóm, và thân thiết với một vài người. Mình sẽ nhớ những buổi tea break ở dưới HITCafe, nhớ quanh cảnh rộng lớn của toàn thành phố nhìn từ cửa sổ tầng 6, nhớ những buổi tối ở lại làm việc một mình, và nhất là nhớ những người bạn ở đây.

Những công việc mới, thử thách mới và rất nhiều cơ hội đang chờ mình ở công ty mới. Fsoft có một môi trường chuyên nghiệp nhưng mình chưa nhìn thấy cơ hội cho sự nghiệp của mình ở đây. Mình phải đi đến một nơi mà con đường sự nghiệp rộng mở, nơi mình có thể phát huy hết những khả năng và kiến thức của mình. Mình sẽ mang những gì đã học được ở fsoft theo, sẽ cố gắng xây dựng ở nơi mình đến một môi trường cũng chuyên nghiệp như thế và thậm chí hơn thế.

Nào, hãy biến điều không thể thành có thể,  

Advertisements