Tăng số lượng kết nối đến IIS trong Windows XP!

Posted on January 17, 2006

1


Khi sử dụng web server IIS trên Windows XP Professional hoặc Windows 2000 Professional bạn có thể sẽ gặp phải lỗi này:

Error Message: HTTP 403.9 – Access Forbidden: Too many users are connected

Đó là do IIS web server trong hai hệ điều hành này chỉ giới hạn số lượng kết nối HTTP là 10.

Việc giới hạn này là do hai hệ điều hành này được thiết kế cho mục đích sử dụng thông thường chứ không phải cho mục đích làm máy chủ. Bạn có thể nâng cấp lên hệ điều hành Windows Server 2003 để giải quyết vấn đề trên. Nhưng ngoài ra vẫn còn một cách khác đó là sử dụng MetaEdit.

Sau khi download và cài đặt bạn vào Control Panel>Administrative tool> MetaEdit.

Ở cửa sổ bên trái bạn tìm W3SVC sau đó ở cửa sổ phải bạn tìm khóa MaxConnections và đổi lại giá trị tùy theo bạn muốn.

Ngoài ra sử dụng MetaEdit bạn có thể thay đổi rất nhiều các giá trị mặc định khác nhưng có một lời khuyên là chỉ thay đổi những gì bạn biết chắc chắn nếu không có thể làm IIS bị lỗi.

Bạn có thể download MetaEdit tại đây http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb%3Ben-us%3B301386

Tôi không ngạc nhiên nếu một vài người quay lại sử dụng windows Xp sau khi đọc bài viết này! :D.

— CUONGLM —

Advertisements