Tổng quan về công nghệ Atlas (AJAX) trong ASP.NET

Posted on January 8, 2006

3


Hôm nay ngồi đọc các công nghệ mới trong ASP.NET 2.0 trong đó có Atlas. Viết một bài về Atlas cho mọi người tham khảo. Đây mới chỉ là phần tổng quan, các phần khác tôi sẽ đưa lên sau.

tong_quan_atlas_aspnet.pdf

Advertisements