Hoàn thành cơ bản web site Cường đồ cũ!

Posted on January 7, 2006

0


Làm từ tối hôm qua đến trưa hôm nay cuối cùng cũng xong phần lớn khối lượng công việc của website Cường đồ cũ.

Giao diện cơ bản của trang nó đây:

cuongdocu_homepage

Advertisements