Bắt đầu blog mới!

Posted on January 7, 2006

1


Từ ngày cái blogger.com của google bị firewall của Việt Nam chặn lại mình cũng chưa có thời gian tạo blog mới. Đếm nay rảnh rang lên mạng làm lại blog cá nhân. Có đưa một số bài viết cũ từ hồi trước sang.

Advertisements
Posted in: Cá nhân